Kompensasjon ved kurs

Du går på NKK- kurs, NWCK betaler!

Norsk Welsh Corgi klubb vil gjerne støtte medlemmer som ønsker å øke egne kunnskaper og høyne kompetanse når det gjelder hund og arbeid innenfor vår hundeorganisasjon.

Norsk Kennel Klub tilbyr mange interessante kurs både sentralt, i regionene og i medlemsklubber og forbund. Det er bare å gå inn på hjemmesiden til disse, og finne ut hvilke tilbud som finnes i ditt nærområde.

Kurstilbudene kan for eksempel være:

-Oppdretterskolen

-Kynologikurs (læren om hund)

-Instruktørkurs (i agility, lydighet, bruks, blodspor)

-Ringsekretærkurs

-Dommerelevkurs for eksteriørdommere

-Organisasjonskurs

NWCK refunderer kursavgift og deler av eventuelle reise- og oppholdsutgifter etter søknad.

Søknaden sendes NWCK sammen med alle bilag i forbindelse med kurset og kopi av kursbeviset.

Styret i NWCK behandler søknadene fortløpende på styremøtene.

Kontakt styret: info@corgi.no

X